» 🔻جلسه دکترقاضی زاده نماینده محترم همراه با معاون سازمان شهرداریهای کشور و شهرداران حوزه انتخابیه