» ⚽️بازدید شورای اسلامی شهر و شهردارمزداوند از اماکن ورزشی شهر