» جلسه مشورت وهم‌اندیشی شهردار و پرسنل شهرداری مزداوند