» پیام تبریک شهردار و شورای اسلامی شهر مزداوند به مناسبت تصویب منطقه آزاد سرخس