» بازدید مشاور عالی معاونت املاک و اراضی آستان قدس رضوی از  ظرفیتهای موجود شهرمزداوند