» دیدار و رایزنی مدیر موسسه توسعه گردشگری استان خراسان رضوی و سرمایه گذار بخش خصوصی با شهردار و رئیس شورای اسلامی شهر مزداوند