» دیدار و رایزنی شهردار و رئیس شورای اسلامی شهر مزداوند با مدیرعامل سازمان همیاری شهرداریهای استان خراسان رضوی