» پیام تبریک شهردار مزداوند بمناسبت حلول سال نوین خورشیدی