» عملیات ضد عفونی اماکن ومعابر عمومی شهر مزداوند برای مقابله با ویروس کرونا