» عملیات ضد عفونی اماکن و  معابر عمومی شهر مزداوند برای مقابله با ویروس کرونا