» عملیات ضد عفونی معابر عمومی شهر مزداوند برای مقابله با ویروس کرونا