» برگزاری مراسم ۹ دی در مسجد صاحب الزمان (ع) شهر مزداوند