» همایش گرامیداشت حماسه ۹ دی در شهر مزداوند برگزار می‌شود