» دیدار و رایزنی شهردار و اعضای شورای اسلامی شهر مزداوند با مهندس خادم پیر مدیر کل جدید دفتر امور شهری استانداری خراسان رضوی